De Aanloop

Bergen op Zoom

 • Sloop noodgebouw
 • Renovatie plein en groenvoorzieningen
 • Renovatie binnenpakket bouwkundig en installaties
 • Vervangen meubilair algemene ruimtes

El Feth

Bergen op Zoom

 • Permanente uitbreiding met twee lokalen
 • Aanleg pannaveld en lijnbalveld
 • Vervangen speeltoestellen plein
 • Aanleg inbraakinstallatie en ontruimingsinstallatie
 • Herindeling aula en algemene ruimtes
 • Toiletrenovatie
 • Aanleg zonnepanelen
 • Bijplaatsen twee tijdelijke lokalen (huur)