Hoe werkt Verder Kijken

U blijft ten alle tijden opdrachtgever voor uw eigen onderhoudsprojecten en plannen. Ik adviseer U in de te nemen stappen, zorg voor de offertes en afstemming tussen verschillende partijen voor de uitvoering en zie er op toe dat alles wordt uitgevoerd zoals is afgesproken en/of in de offertes staat en dat er geen (of zo min mogelijk) meerwerk ontstaat tijdens de bouw. Er gaat geen opdracht de deur uit zonder uw ondertekening of mandatering naar mij.

De kosten van mijn inzet zijn vooraf bij U bekend middels een vastgesteld uurloon of een vooraf afgesproken prijs voor de projectbegeleiding.

De facturen van de ingeschakelde bedrijven worden vooraf door mij gecontroleerd op juistheid en geldigheid maar door U zelf financieel afgewikkeld. Ik hou voor U wel de projectadministratie bij zodat u weet welke verplichtingen er nog uitstaan voor de realisatie.

“Verder Kijken“ kan u ontzorgen op alle voorkomende vlakken van gebouwonderhoud en beheer. Ik regel voor u ontwerp, afstemming, aanbesteding, uitvoering en afwikkeling van het gehele scala aan bouwonderwerpen zoals:

 • Vervanging van vloeren, plafonds, verlichting, schilderwerk, installaties, speeltoestellen, meubilair, sanitaire ruimtes, keukens, kozijnen, boeiboorden, platte daken, hellende daken.
 • Energiebeheer en afstelling van uw installaties
 • Aanvragen en aanpassen van gebruiksvergunningen en bouwvergunningen
 • Overleggen met gemeenten en financieel beheerders mbt uw onderhoudsuitgaven
 • Inregelen onderhoudscontracten voor cv installaties, ventilatiesystemen, tuinonderhoud, schoonmaakonderhoud, inbraak signalering en opvolging, etc etc.

Tevens adviseer ik u bij initiatieven zoals uitbreiding van uw pand, upgrading, renovatie of zelfs nieuwbouw. 

Ik kijk naar uw gebouw, luister naar uw wensen en de wensen van uw personeel, en stem daarop de stijl en de kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden op af en zoek daarbij de juiste uitvoerende partijen.

Veel voorkomende vragen van de afgelopen periode:

 • Ik wil mijn schoolterrein vergroenen ! Hoe pak ik dat aan ?
 • Mijn exploitatielasten wil ik omlaag brengen. Wat moet ik doen om dat te realiseren ? en wat gaat dat kosten ? en kan ik ergens subsidie krijgen voor de kosten ?
 • Is mijn gebouw geschikt qua ventilatie in relatie tot de landelijke eisen ?
 • Welke wettelijke verplichtingen heb ik voor de installaties van mijn gebouw ? en hoe voldoe ik hieraan zonder dat al mijn geld en tijd hierin gaat zitten ?
 • Ik wil mijn gebouw gefaseerd moderniseren, wat is de juiste volgorde en wat gaat dat kosten ?
 •  Ik wil van mijn school een Integraal Kindcentrum maken door kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang in het gebouw te plaatsen. Waar kan dat in mijn gebouw ? en mag dat zomaar ? en hoe regel ik dat ?